Online
Sportdirektion
Gruppe A
Best of 3
MP MW Diff Pos
Renato Ernstbrunner
OBV
-2 : 02 : 00 : 232+22
Gaetano Squasi
OBV
0 : 2-2 : 00 : 231-23
Pavel Novotny
OBV
0 : 20 : 2-0 : 230-64
Bernd Weiler
OBV
2 : 02 : 02 : 0-33+61
Gruppe B
Best of 3
MP MW Diff Pos
Christian Huber
OBV
-1 : 22 : 12 : 032+22
Tengo Hanser
OBV
2 : 1-2 : 12 : 033+41
Carla Waldner
OBV
1 : 21 : 2-2 : 03103
Evo Squasi
OBV
0 : 20 : 20 : 2-30-64
Semifinali
 • 1
  Semifinale
  Best of 3
  Bernd Weiler
  OBV
  2
  Christian Huber
  OBV
  1
 • 2
  Semifinale
  Best of 3
  Tengo Hanser
  OBV
  0
  Renato Ernstbrunner
  OBV
  2
Finali
 • Finale
  Best of 3
  Bernd Weiler
  OBV
  1
  Renato Ernstbrunner
  OBV
  2
  Spiel um Platz 3
  Best of 3
  Christian Huber
  OBV
  2
  Tengo Hanser
  OBV
  0