Online
Sportdirektion
Gruppe A
Best of 3
MP MW Diff Pos
Manfred Göllner
-
-2 : 11 : 22 : 02 : 043+42
Bernd Fast
OBV
1 : 2-1 : 22 : 12 : 042+13
Gaetano Squasi
OBV
2 : 12 : 1-2 : 02 : 044+61
Pavel Novotny
OBV
0 : 21 : 20 : 2-2 : 041-34
Evo Squasi
OBV
0 : 20 : 20 : 20 : 2-40-85