Online
Sportdirektion
Gruppe A
Bo2 - 75 min / 100 pt
MP GW Agg Pos
Thomas Girstmair
OBV
-2 : 01 : 123+1171
Pavel Novotny
OBV
0 : 2-0 : 220-1923
Bernd Fast
OBV
1 : 12 : 0-23+752
 
Gruppe B
Bo2 - 75 min / 100 pt
MP GW Agg Pos
Alfred Buchacher
OBV
-1 : 11 : 12 : 034+1791
Renato Ernstbrunner
OBV
1 : 1-1 : 12 : 034-173
Gaetano Squasi
OBV
1 : 11 : 1-2 : 034+62
Carla Waldner
OBV
0 : 20 : 20 : 2-30-1684
Platzierungsspiele
 • 1
  Platzierungsspiel
  Bo3 - 100 pt
  Pavel Novotny
  OBV
  0
  Renato Ernstbrunner
  OBV
  2
Semifinali
 • 1
  Semifinale
  Bo3 - 100 pt
  Thomas Girstmair
  OBV
  2
  Gaetano Squasi
  OBV
  1
 • 2
  Semifinale
  Bo3 - 100 pt
  Alfred Buchacher
  OBV
  2
  Bernd Fast
  OBV
  0
Finali
 • Finale
  Bo5 - 100 pt
  Thomas Girstmair
  OBV
  3
  Alfred Buchacher
  OBV
  1
  Spiel um Platz 3
  Bo3 - 100 pt
  Gaetano Squasi
  OBV
  1
  Bernd Fast
  OBV
  2